LIEČENIE OCHORENÍ: Zdravý životný štýl: stravujete sa zdravo, alkohol konzumujete striedmo, udržiavate si správny obvod pása a prestali ste fajčiť. Gratulujeme! Podľa najnovšej štúdie sa vám to naozaj oplatilo.  

Zdravý životný štýl znižuje riziko srdcového infarktu až o 86 %

Výskum  ukázal, že vyššie spomenuté faktory zdravého životného štýlu sa jednoznačne spájajú s nižším rizikom srdcového infarktu. V švédskej štúdii, ktorej výsledky boli publikované v septembrovom čísle časopisu Journal of the American College of Cardiology sa ocitlo celkovo 20 721 mužov vo veku 45 – 79 rokov, ktorí mali za úlohu vyplniť dotazník súvisiaci so spôsobom stravovania a spôsobom ich života.

Čo zaujímavé štúdia odhalila?

Muži, ktorí dodržiavali nielen všetky štyri faktory zdravého životného štýlu, ale pridali k tomu aj piaty (fyzickú aktivitu), mali až o 86 % nižšie riziko srdcového infarktu v porovnaní s tými, ktorí nedodržiavali ani jeden zo spomenutých faktorov.

Tiež sa ukázalo, že muži s vysokým krvným tlakom a vysokou hladinou cholesterolu boli k svojmu zdraviu omnoho zodpovednejší, pretože sa snažili pred týmto rizikom chrániť dôslednejšie.

Striedma konzumácia alkoholu bola pre mužov definovaná na 10 až 30 g/deň a fyzická aktivita na 40 minút chôdze alebo bicyklovania. Za zdravý obvod pása v štúdii považovali pás menší ako 95 cm.

Mužom vraj chýba pevná vôľa

zdravý životný štýl

Z celkového počtu 20 721 si žiaľ iba 1 % mužov osvojilo všetkých päť faktorov zdravého životného štýlu, ktoré by aj naďalej vo svojom živote chceli dodržiavať.

Dôvodom tejto situácie môže byť aj skutočnosť, že zmeny v stravovacích návykoch a životnom štýle sú medzi ľuďmi vnímané ako veľmi zložité a príliš drahé, čo samozrejme nie je vždy pravda. Z pohľadu praxe je teda prevencia srdcového infarktu dosiahnuteľná iba vtedy, ak dokážeme faktory zdravého životného štýlu zakomponovať do nášho života.

Isté však je, že kombináciou zdravej stravy, zdravého životného štýlu a zdravej telesnej hmotnosti sa dá podľa štúdie zabrániť až štyrom z piatich prípadov srdcového infarktu. Pre každého z nás by teda malo byť dôležité, aby sa zdravšie stravoval, mal viac fyzickej aktivity, nekonzumoval príliš veľa alkoholu, nefajčil a nebol obézny. Mali by sme s týmito opatreniami začať v čo najútlejšom veku a udržať si s ich po celý život.

Čo ešte štúdia odhalila?

Po 11 rokoch štúdia ukázala, že samotná konzumácia zdravej stravy je spojená rizikom srdcového infarktu nižším o 20 %, pričom je dôležité povedať, že v štúdii nebola strava nijako extrémne nastavená alebo výnimočná. Išlo jednoducho o obmedzenie príjmu nezdravých jedál, ako sú napr. červené a spracované mäso, hranolky, sladkosti a pod.

Muži, ktorí dodržiavali dva faktory zdravého životného štýlu (zdravá strava a striedma konzumácia alkoholu), mali o 35 % nižšie riziko srdcového infarktu v porovnaní s tými, ktorí nedodržiavali ani jeden z piatich faktorov.

Tí, ktorí dodržiavali tri faktory zdravého životného štýlu (zdravá strava, striedma konzumácia alkoholu, stop fajčeniu) mali riziko srdcového infarktu nižšie o 64 %. Naopak, tí, ktorí dodržiavali až štyri faktory zdravého životného štýlu (včítane fyzickej aktivity) mali riziko srdcového infarktu nižšie o 76 %.

Najlepšiu skupinu však tvorili muži, ktorí dodržiavali všetkých päť faktorov zdravého životného štýlu (včítane zdravého obvodu pása), pretože mali riziko srdcového infarktu nižšie až o 86 %.

Pár slov na záver

Zistenia tejto štúdie poukazujú na dôležitosť dodržiavania faktorov zdravého životného štýlu. Nielen pre obe testované skupiny mužov, ale aj pre celú populácie platí pravidlo, že by zdravý životný štýl nemal byť iba rýchlou voľbou v prípade napr. sezónnej redukcie hmotnosti či zníženia krvného tlaku, ale voľbou na celý život. Zdravá strava, pravidelná fyzická aktivita, stop fajčeniu produkujú mnoho ďalších výhod pre náš kardiovaskulárny systém a celkové zdravie.

A čo vy? Fajčíte či veľa sedíte v práci ? A čo vaša strava, viete ako na to? Ak nie, sledujte náš web a dozviete sa mnoho dôležitých a zaujímavých informácii.

Autor: Mgr. Lukáš Kovačovič, upravila a doplnila MUDr. Alexandra Frolkovičová, www.keepwell.sk