LIEČENIE OCHORENÍ: Lieky a ich spotreba na Slovensku je neustále sa opakujúcou témou, ktorá zdvíha vášne na všetkých stranách barikád. O svoju pravdu sa bijú nielen farmaceutické spoločnosti, Ministerstvo zdravotníctva SR, zdravotné poisťovne, ale aj lekári a pacienti. 

Lieky a ich spotreba

Pravdou však je, že spotreba liekov sa každým rokom zvyšuje, čo má negatívny vplyv nielen na verejné financie, ale aj na pacientov, ktorí sú častokrát vystavovaní negatívnym účinkom týchto liekov.

Už v roku 2008 sme výrazne prekračovali priemer OECD

Podľa správy OECD je Slovensko z hľadiska množstva spotrebovaných liekov dlhodobo nad priemerom OECD. V nižšie uvedenej tabuľke môžete vidieť, že:

  • slovenský pacient spotrebúva nadpriemer denných dávok liečiv na tisíc obyvateľov až v šiestich z deviatich hlavných terapeutických skupín
  • o koľko % spotrebúva slovenský pacient viac liekov
Slovensko Priemer OECD Nadpriemer SR v %
Tráviaca sústava 268 186 o 44% viac
Svaly a kosti 149 72 o 107% viac
Dýchacia sústava 188 103 o 83% viac
Krvný obeh 134 112 o 20% viac
Srdcovocievny systém 545 483 o 13% viac
Protiinfekčné lieky (vrátane antibiotík) 29 22 o 32% viac
Močový trakt, pohlavné orgány 71 76
Hormóny (okrem pohlavných) 28 34
Nervová sústava 153 184

Novalgin, Ibalgin a Paralen sa stali najpredávanejšími liekmi

Na Slovensku sa v roku 2013 spotrebovalo viac ako 84 mil. balení liekov viazaných na lekársky predpis, t. j. uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia. Poisťovne za tieto lieky uhradili takmer 825 mil. €, a doplatky pacientov predstavovali 149 mil. €.

Na prvom mieste sa v počte 30 mil. balení, vyskytli lieky na liečbu kardiovaskulárneho systému. Nasledujú lieky na liečbu nervového systému v počte 14 mil. spotrebovaných balení.

„V rebríčku najčastejšie predpisovaných liekov za rok 2013 vedie NOVALGIN.“

Ak hovoríme o voľnopredajných liekoch (t. j. lieky predané bez receptu) tak ich nákup predstavoval množstvo 38 mil. balení. Pacienti za ne uhradili takmer 147 mil. €. Zo všetkých voľnopredajných liekov bola najvyššia spotreba zaznamenaná v skupine analgetík s vydaným množstvom 8 mil. balení a v skupine antireumatík a antiflogistík so spotrebou 4,4 mil. balení.

„Najčastejšie kupovaným voľnopredajným liekom za rok 2013 bol IBALGINPARALEN

Problémov je hneď viacero

Samotné príčiny prečo je to na Slovensku tak môžu byť:

  • zlý zdravotný stav populácie (napr. v dôsledku zlej životosprávy, znečisteného životného prostredia, neprimeraných liečebných zásahov, atď.). Slovensko rozhodne patrí medzi krajiny s najvyššou úmrtnosťou na kardiovaskulárne a onkologické ochorenia.
  • fenomén, že Slováci radšej konzumujú lieky, než aby sa snažili zmeniť svoj životný štýl, ktorý má často kritický vplyv na ich zdravie (najmä spôsoby stravovania)
  • tradičná slovenská kultúra hojného predpisovania liekov pri každej návšteve lekára

Lieky a ich konzumáciu za rok 2014 pre vás zmonitorujeme už čoskoro.

Zdroje: http://www.i-health.sk/analyzy/1056_problemy-v-liekovej-politike-sr

              http://www.nczisk.sk/Documents/publikacie/2013/sp1401.pdf