MÝTY A PRAVDY O POTRAVINÁCH: Kravské mlieko je produkt, ktorého sa mnohí z nás nevedia vzdať, pretože sú presvedčení o jeho prínose pre zdravie. Ak uprednostňujete BIO mlieko pred konvenčným, opäť vám dávame do pozornosti náš článok, ktorý vás v tejto problematike zorientuje.

Kravské mlieko: konvenčné alebo BIO

Mliečny tuk je z hľadiska možného prívodu kontaminantov do ľudského organizmu jeden z najvýznamnejších potravinových zdrojov. Môže obsahovať tieto škodlivé látky:

INFEKČNÉ AGENS

  • baktérie (Salmonela, E.coli, Enterobacter, Listeria, M.tuberculosis, B.tularensis a pod.),
  • vírusy (vírus kliešťovej encefalitídy, slintačky, krívačky a pod.)
  • kvasinky a plesne …môžu poškodiť pečeň alebo zvýšiť riziko rakoviny

Infekcia s následným ochorením môže vzniknúť jednak priamo u osoby, ktorá kontaminovanú potravinu skonzumovala, jednak v prípade tehotnej ženy aj (alebo najmä) u jej plodu, čo môže mať za následok ťažké poškodenie až odumretie dieťaťa (napr. listerióza).

HORMÓNY (IGF-1)

Podávanie hormónov za účelom zvýšenia produkcie mlieka (rekombinantný rastový hormón) zvyšuje riziko mastitídy (zápal prsníkovej žľazy) u kráv asi o 25 % s čím súvisí aj nutnosť použiť antibiotiká, ktoré sa tak dostávajú aj do mlieka. Navyše kravy, ktorým sú podávané tieto hormóny, majú v mlieku omnoho viac obávaného rastového faktora IGF-1 ako tie, ktoré sú chované prirodzene. IGF-1 je totiž na jednej strane hormón, ktorý sa v mlieku prirodzene nachádza, na druhej strane ide o obávaný rizikový faktor niektorých druhov rakoviny (prostata, premenopauzálny karcinóm prsníka). IGF-1 sa v organizme stará o podporu delenia buniek, bohužiaľ aj tých rakovinových. Čím je ho teda v mlieku viac, tým horšie.

ANTIBIOTIKÁ

Antibiotiká spôsobujú spomalenie rastu až uhynutie baktérií mliečneho kvasenia, čo následne môže podporiť aj rozmnoženie nežiadúcej mikroflóry ako v mliečnom produkte, tak aj v čreve človeka. Časté a neodôvodnené používanie antibiotík navyše spôsobuje vznik rezistentných kmeňov baktérií, ktoré po infikovaní človeka spôsobujú ťažko zvládnuteľné infekcie. Malé deti a oslabení jedinci môžu na to doplatiť aj svojím životom.

Je tu aj riziko anafylaktických reakcií u jedincov alergických na použité antibiotiká (mlieko tak môže byť rizikové pre jedincov alergických na penicilín, tetracyklín, vankomycín alebo makrolidy).

PESTICÍDY

Ide o skupinu látok, ktoré sú určené na ochranu rastlín pred škodcami a prenášačmi chorôb alebo proti nežiadúcim rastlinám. Tieto látky môžu spôsobovať rakovinu, vrodené chyby alebo neurologické poruchy.

ORGANICKÉ ZLÚČENINY

(polychlórované bifenily: PCB, polychlórované dibenzodioxíny: PCDD a dibenzodifurány: PCDF a pod.). Ich nežiadúce zdravotné účinky zahŕňajú porušenie hormonálnej rovnováhy, zmeny neurotoxické a imunotoxické. Nezanedbateľný je aj karcinogénny efekt týchto zlúčením. Mlieko a mliečne produkty sú významným “dodávateľom“ týchto škodlivých látok

ANORGANICKÉ LÁTKY: ťažké kovy (olovo, arzén, ortuť a pod.)

Ťažké kovy sú rizikové z hľadiska možného vzniku rakoviny, tráviacich alebo neurologických ťažkostí a tiež z možného poškodenia plodu. Bio mlieko má teda tú výhodu, že mnohé z týchto škodlivých látok neobsahuje, na druhej strane môže obsahovať infekčné agens a stále ide o nevýhodný živočíšny tuk s vysokým obsahom nasýtených mastných kyselín, ktoré môžu zvyšovať hladinu cholesterolu.

Autori: MUDr. Alexandra Frolkovičová a MUDr. Igor Bukovský, PhD.